İLETİŞİM YAZILIM

İLETİŞİM YAZILIM 

ABOUT

O Nama

Iletisim Yazılım je kompanija koja je nudi pametna softverska rješenja svim kompanijama za upravljanje i kontroliranje svojih poslovnih procesa. Iletisim Yazılım nudi fleksibilna rješenja uz pomoć inovativnih tehnoogija prema zahtjevima kompanija.

Na ovaj način, sa svojim 23-godišnjim iskustvom dobili smo snažne reference u prehrambenoj, automobilskoj, tekstilnoj, odbrambenoj industriji, mašinskoj, u proizvodnji plastike, medicinske opreme, čelika, aluminijuma, guma te u nekim uslužnim sektorima. Podatke iz navedenih sektora skupljali smo kako automacki tako i ručno.

Iletisim Yazılım, nalazi se na listi “Solution Provider” i “Vendor Solution Directory” MESA International koji kreira standard MES sistema, uspijeva da bude markiran kao predhodnik u predmetu MES sistema u našoj zemlji kao “MES Product Survey 2016″.

Iletisim Yazılım takođe učestvuje u anketiranju “500 Informatički kompanija”, koju obavljaju BTHaber i M2S. Pored toga učesnik je 74. “Domaći proizvođač – softver sjedište u Turskoj”.

 • Iletisim Yazılım daje podršku KOSGEB-u na polju informacionih sistema.
 • Iletisim Yazilim posjeduje akreditaciju TURQUALITY-a.
 • Iletisim Yazilim učestvuje nal isti “dovoljan Partner” pripremljenoj od strane Havelsan Poslovnog Partnera.
 • Iletisim Yazilim je partner za rešenje kompanije Microsoft kao Microsoft Gold Partner.
 • Iletisim Yazılım posjeduje “Sertifikat za domaću proizvodnju”, “Sertifikat o tehničkom nadzoru proizvoda”, “Sertifikat o industrijskom registru”, “Sertifikat o servisnoj nadležnosti”.

Iletisim Yazılım centar i istraživačko razvojni ured nalazi se u gradu Bursi. Iletisim Yazılım zaposljava 37 osoba od toga 23 inženjera koji rade na oblastima industrijskog inženjerstva, elektro-elektroničkog inženjerstva, računarskog inženjerstva, statistike i fizike.

Pored toga zapošljava i 26 osoba na polju marketinga u Istanbulu, Bursi, Ankari, Tekirdagu, Kajseriju te Egiptu.

PRODUKTI

Za 24 godine rada dobili smo snažne reference u prehrambenoj, automobilskoj, tekstilnoj, odbrambenoj industriji, mašinskoj industriji, te u proizvodnji plastike, medicinske opreme, čelika, aluminijuma, guma te u nekim uslužnim sektorima.

CoralReef Proizvodni Izvršni Sistem

Uz pomoć CoralReef®  Proizvodno Izvršnnog Sistema (MES);

Možete pratiti sve postupke do izlaska od ulaska materijala u proizvodnu oblast, pratiti proizvodnju na mreži sa podacima u stvarnom vremenu prikupljenim od strane mašine, dobiti vrijednosti performansi bazirane na Produkt / Mašina / Radnik, kontrolisati svoje troškove, analizirati OEE, PPM izvještaje te računati troškove integrišući se s vašim ERP sistemom.

CoralReef je MES sistem koji prikuplja podatke ručno ili automatski od svih procesa od unosa materijala do proizvoda. I mjeri performanse zasnovane na mašini, osoblju, proizvodu. Dakle, Iletisim Yazılım ima za cilj da servisira fabrike kojima su potrebni svi parametri. Nas osnovni subjekt jeste Proizvodnja. Softver je na C# jeziku. Zahvaljujući posebnom okviru obezbeđuje fleksibilno dizajniranje ekrana i izveštavanje. Na području proizvodnje obezbeđuje ulazne podatke sa industrijskim računarima, Kioscima, Tabletom, ručnim terminalom te Barkod integraciju. Iz sistema, sms, e-pošta se može uzeti po posebnim kriterijumima.

Zahvaljujući ovom sistemu, menadžer može pratiti proizvodnu oblast na kontrolnim panelima menadžera. OEE analiza, analiza kapaciteta, zaustavljena analiza, analiza gubitaka može se uzeti iz sistema.

CORALREEF TEHNOLOGİJA

 • Podrška relacionoj bazi podataka,
 • Podrška MS SQL servera 2008,
 • Podrška više jezika,
 • Podrška pravila definisanih od strane korisnika,
 • KPI (Key Performance Indicator) i Dashboard aplikacije,
 • Integracija sa Office programima.
 • Može se uraditi prijava određenog korisnika,
 • Slanje izvještaja putem email-a
 • Pivot izvještaji,
 • Podrška pogleda, procedure i funkcije.
 • Ovlašćenje zasnovano na izvještaju,
 • Grafički izveštaj

CILJANE PREDNOSTI

 • Integracija sa ERP
 • Integracija sa Barcode
 • Uporedna analiza standarda Actual
 • Upravljanje kvalitetom
 • Analiza upotrebe kapaciteta
 • Obračun troškovnih računovodstvenih podataka
 • Dolazeći, proces finalne kvalitete
 • Troškovi rada i energije
 • Upravljanje održavanjem
 • Analiza troškova
 • Analiza PPM-a
 • OEE Analiza
 • Produktivnost
 • Sljedivost zasnovana na proizvodu, radnom programu, mašini, osoblju.
 • Zaustavljena analiza
 • Analiza otpadnih voda
 • Prateći Fason procese
 • Korišćenje analize kapaciteta
 • Prodavajte Flor kontrolu
 • Intervencija sa E-Mail -SMS informacijama

Sistem je integrisan sa PLC-ovima. Dakle, podaci se mogu automatski sakupljati sa mašina. Inače, podaci se mogu sakupljati pomoću senzora, svjetla mašine, RFID-a ili hardvera. Za ovo je napravljeno uređivanje.

To je jedna od pogodnosti sa ERP integracijom koja ima za cilj stvarno stvarno računovodstvo troškova.

Može raditi sa svim ERP sistemima.

ManageMind Strategy and Quality System

Upravljajte strategijom za razmišljanje i sistemom kvaliteta;

Uz pomoć ManageMind strateškim sistemom za upravljanje kvalitetom;

Možete kreirati organizacionu kulturu u vašoj kompaniji, možete pratiti proces stvaranjem mape procesa, možete upravljati kvalitetnom dokumentacijom i pratiti KPI (Key Performance Indicator), a najvažniji svi oblici kompanije dizajnirali su prijavljeni od strane korisnika.

ManageMind je ujedno i Windows i Web aplikacija.

CİLJANE PREDNOSTI

 • KPI analiza,
 • Zadani zadatci osoblja,
 • Upravljanje projektima,
 • Obrazovni menadžment,
 • CRM menadžment,
 • Upravljanje dokumentacijom,
 • R-D Centar za upravljanje,
 • Anketni menadžment,
 • Upravljanje ljudskim potencijalima,
 • Upravljanje proizvodnom dokumentacijom,
 • Prodaja i marketing menadžment,
 • Asset Management,
 • Procesi na radnim tokovima

Intervencija sa E-Mail -SMS informacijama.

SERVISI I MOGUČNOSTI

Iletisim Yazilim sa osobljem među kojima su 23 inžinjera pruža fleksibilna rješenja za dolje navedena tehnološke inovacije.

Bez obzira na postojeći ERP u kompaniji, naši proizvodi se mogu integrirati sa ERPs.

İletişim Yazılım, nudi rješenja koja podržavaju potrebe koje ERP ne može podudarati u proizvodnji.

Proizvodi su fleksibilna rešenja koja mogu samostalno da rade u svakom sektoru.

Dizajn izveštaja, dizajn ekrana se može uraditi bez potrebe za poznavanjem softvera.

Sa inovacijama koje donosi ova tehnologija, kada se brend, model itd. Opreme žele promijeniti, proizvodi mogu kompatibilno raditi sa sistemom.