GLOBAL B2B

Tražimo partnera sa kojima
možemo sarađivati širom svijeta.

Otvoreni smo za partnerstva da bi mogli širiti naše sposobnosti i steći nove kompetencije.

GLOBAL B2C

Tražimo kupce kojima
možemo učiniti njihove snove stvarnim.

Nudimo pametne softverske proizvode koji će vam olakšati vaše procese.

PRONALAZAK PARTNERA
EU Projects
(Horizon 2020 – Eureka  etc)

Tražimo partnera radi formiraju konzorcijuma da bi se zajedno prijavlli za projekte podržane od strane EU, kao što su H2020, Euroka itd.

BUTECH SOFTWARE CLUSTER
MISIJA I VIZIJA CLUSTERA

Međunarodni uspješna ustanova
Butech Softver Cluster je formirana od strane tehnoloških kompanija koje razvijaju softvera u ukviru Ulutek Tehnološkog parku u Bursi i podržan je od strane države.

 

Cilj cluster  je učiniti grad Bursu, koji je jedan od istaknutih industrijskih gradova Turske, jednim od najvažnijih centara za razvoj softvera u svijetu.

 

Istražite mogućnosti BUTECH-a
SOFTWARE CLUSTER kompanije.